Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 8. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 08.04.2021. godine, vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu u pisanoj formi kojom se traži asfaltiranje glavnog puta prema Orahovici u dužini cca. 1200 metara. Obrazloženje: Navedeni zahtjev je upućen od predstavnika Savjeta MZ „Orahovica“ koji su se obratili sa molbom za asfaltiranje glavnog puta prema Orahovici u dužini cca. 1200 metara, koji spada u prioritet iz 2020. godine. Promet je prilično frekventan gdje stanuje više od 2500 stanovnika. Tokom zimskih padavina cestu je teško održavati što stanovnicima otežava ili onemogućava da vozilima dođu do navedene mjesne zajednice. Za asfaltiranje puta nisu potrebna velika sredstva, a očigledna je potreba asfaltiranja istog. U prilogu su fotografije iz kojih se može vidjeti potreba izvođenja radova u navedenoj MZ.

Odgovor

Zbog velike investicione vrijednosti i ograničenih finansijskih sredstava potrebnih za asfaltiranje dionice puta u punoj širini sa svim potrebnim predradnjama, kao i putnih pravaca koji su trenutno prioritetniji za sanaciju i rekonstrukciju po osnovu stepena degradacije i trenutnih radova na polaganju komunalne infrastrukture u trup puta, nije bilo moguće uvrstiti ovu dionicu u Plan ulaganja za 2021. godinu. Također napominjemo da su izvršena značajna ulaganja u predmetnu putnu komunikaciju kroz projekte FEERP-a u dvije faze, te je 2019. godine izvršena izgradnja potpornih zidova. Sanacija udarnih deformacija na fotografijama u prilogu, izvršiti će se kroz redovno održavanje putne infrastrukture.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative