Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 11.01.2021. godine, vijećnik Elvis Alijagić podnio je vijećničku inicijativu: Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za asfaltiranje prilazne saobraćajnice i izgradnju parking prostora uz istu u ulici Prve zeničke brigade na lokaciji od glavne saobraćajnice do samog ulaza Gradskog bazena Zenica. Obrazloženje: Navedeni zahtjev upućivan je i ranije od predstavnika Savjeta MZ „Staro Radakovo“ koji su se obraćali molbom da se u Ulici Prve zeničke brigade na gore navedenoj lokaciji izgradi prilazna saobraćajnica cca 100m uz koju je neophodna izgradnja parking prostora. Ukoliko za navedenu servisnu saobraćajnicu nije urađena planska, projektna i investiciona dokumentacija potrebno bi bilo krenuti u rješavanje iste kao i realizaciju idejnog rješenja urbanističko-saobraćajnog planiranja parking prostora uz navedenu saobraćajnicu. Loš prilaz Gradskim bazenima Zenica i neriješen parking prostor ne daju pozitivnu sliku posjetiocima bazena, te je jedan od razloga da građani Zenice u posljednjem periodu sve više posjećuju druga mjesta iste namjene kako bi koristili slobodno vrijeme. Napominjem da bi izgradnja ove saobraćajnice i parking prostora bila od velikog značaja za stanovnike MZ „Staro Radakovo“ i građane Zenice, kao i za sve korisnike usluga Gradskih bazena Zenica, jer se radi o lokalitetu koji je od turističkog značaja za grad Zenicu. U prilogu dostavljam fotografije iz kojih se može vidjeti potreba radova u navedenoj MZ.

Odgovor

Služba je na pitanje uređenja vezne saobraćajnice Ulica Prve zeničke brigade – Gradski bazeni uvaženom vijećniku odgovorila 10.12.2019. godine i po saobraćajnom dijelu pitanja odgovor i dalje ostaje isti. U međuvremenu Služba je pripremila Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U informaciji između ostalog obrađena je i vezna saobraćajnica Ulica Prve zeničke brigade –Gradski bazeni. Prema stanju na terenu i uvidom u raspoloživu dokumentaciju uvrštena je u poglavlju Zona 4 – treći prioritet (ulice koje je potrebno rekonstruisati). Kompletan materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti Plan aktivnosti. Shodno gore navedenom poduzimati će se i dalji koraci u realizaciji. Napominjemo da je problem prilično kompleksan, a da integralno rješenje zahtijeva i znatna materijalna sredstva, te stoga Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove kao i Gradska uprava i dalje podržava inicijativu, zbog čega se u proteklom periodu pokušavao iznaći strateški partner za rekonstrukciju kompleksa bazena, u sklopu koje bi se riješile i prilazne saobraćajnice i dodatni parking prostor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative