Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 04.02.2021. godine, vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu u pisanoj formi s obrazloženjem, kojom se traži rekonstrukcija poligona za obuku vozača i polaganje vozačkog ispita. Obrazloženje: Inicijativu podnosim na zahtjev velikog broja kako instruktora, tako i kandidata – korisnika ovog poligona obzirom da poligon u trenutnom stanju i kapacitetu ne zadovoljava standard. Navedeni poligon je prvenstveno potrebno proširiti, a već postojeću površinu asfaltirati, uraditi prateće elemente (semafor, znakovi, ocrtati crte na dionici na kojoj se polaže, ocrtati kružni tok, garažu i dr) tj. dovesti poligon u funkcionalno stanje. Fotografije iz kojih se može zaključiti u kakvom stanju se nalazi ovaj poligon dostavio sam ranije. U održavanje i modernizaciju ovog poligona godinama iz budžeta nisu izdavajana sredstva niti je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK izvršen povrat sredstava koja se uredno ubiru po osnovu uplata kandidata za obuku i polaganje vozačkih ispita...Podatke o naplati i utrošku sredstava koja se naplaćuju za obuku i polaganje vozačkih ispita, licenciranja ispitivača tražit ćemo od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Odsjek za komunikacije i saobraćaj ZDK putem naših zastupnika u Skupštini ZDK“.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: U odgovoru na vijećničku inicijativu vijećnika Elvisa Alijagića, podnesenu na 37. sjednici Gradskog vijeća Zenica, dana 29.05.2019. godine, a vezano za rekonstrukciju postojećeg poligona za obuku i polaganje vozačkih ispita za vozače motornih vozila u Gradu Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) izrazilo je spremnost da zajedno sa Gradom Zenica uredi postojeći poligon za obuku vozača motornih vozila i da ga napravi oglednim primjerom uređenog poligona u Zeničko-dobojskom kantonu (akt broj: 10-27-8862/19 od 14.06.2019. godine – u prilogu ovog odgovora). Ovdje valja napomenuti da Grad Zenica, shodno Pravilniku o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj: 46/12 i 12/18) nije u obavezi da uređuje poligon za obuku vozača. Ono što je obaveza Grada, u smislu obezbjeđenja uslova za postojanje ispitnog mjesta, prema članu 31. istog Pravilnika, Grad je obezbijedio. To su sljedeći uslovi: ceste opremljene vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, ceste sa uzdužnim usponom i nagibom, raskrsnice sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer, raskrsnice cesta s prvenstvom prolaza, raskrsnice cesta sa uređajima za davanje svjetlosnih signala-semafori, raskrsnice cesta iste važnosti, sistem raskrsnica sa dvosmjernim i jednosmjernim režimom saobraćaja i parking prostor, odnosno površine. Međutim, uvažavajući prije svega, probleme Udruženja instruktora, koji imaju najviše poteškoća zbog trenutnog stanja samog poligona, koje su došle do te mjere da im je Ministarstvo slalo opomene da će im se obustaviti rad, zatim uvažavajući i pomenuti odgovor Ministarstva kojim se izražava spremnost za zajedničko djelovanje u smjeru rješavanja ovog pitanja, Grad Zenica (putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove) je pokrenuo konkretne aktivnosti. Pa je tako, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pribavila Glavni projekat Poligona za osposobljavanje vozača motornih vozila i objekata zatvorenog tipa sa sanitarnim čvorom i u drugoj polovini 2020. godine je bila planirana realizacija dijela istog (izgradnja objekta zatvorenog tipa sa sanitarnim čvorom). Ukupna vrijednost projekta je 404.239,18 KM, a vrijednost realizacije planiranog prvog dijela projekta iznosi cca 90.000,00 KM. Shodno tome, Budžetom Grada za 2020. godinu kao i Planom javnih nabavki Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je planirala sufinansiranje navedenog dijela projekta, kao prve faze realizacije projekta izgradnje novog i modernog poligona. S tim u vezi, dana 07.07.2020. godine, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, upućen je, na potpis, Ugovor o sufinansiranju kojim je definisano da omjeri učešća Grada Zenica i Ministarstva u realizaciji iznose 50:50. Međutim, predmetni Ugovor nikada nije potpisan, niti je vraćen ovom organu, a kada je trebalo da se pokrene procedura javne nabavke, od strane Ministarstva smo obaviješteni da zbog nedostatka sredstava ipak nisu u mogućnosti da izvrše planirano i dogovoreno sufinansiranje dijela projekta, odnosno izgradnju objekta zatvorenog tipa, te zbog toga nije pokrenuta procedura izbora najpovoljnijeg izvođača radova. Pored navedenog, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je u martu 2020. godine provela proceduru nabavke novog kompletnog svjetlosnog saobraćajnog uređaja (semafora), kako bi se i na taj način doprinijelo rješavanju predmetnog problema, kao i izvršila čišćenje i uređenje Poligona kao i obnovu horizontalne saobraćajne signalizacije istog.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative