Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 22.02.2021. godine vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu za organizaciju ispostave isturenog ureda Službe za urbanizam Grada Zenica u MZ „Nemila“ u prostorijama mjesnog ureda u Društvenom domu. Obrazloženje: S obzirom da je MZ „Nemila“ administrativni centar područja od oko 15,000 stanovnika gdje građani zadovoljavaju svoje potrebe iz oblasti zdravstvene zaštite, sektora sigurnosti, sporta, kulture i obrazovanja, a udaljena je od grada Zenice do 15km, a neke mjesne zajednice i do 30km, Savjet MZ „Nemila“, kao i građani obratili su se sa molbom da se u prostorijama Društvenog doma Nemila ispostavi ured Službe za urbanizam i katastar u kojem bi se pružale sljedeće usluge: - prijem zahtjeva za donošenje urbanističke saglasnosti, - prijem zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola, - izdavanje posjedovnog lista, - izdavanje skice parcele, - izdavanje identifikacije parcele. U realizaciji navedene inicijative potrebno je da se uključi i Služba za opću upravu i stambene poslove, pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina. Obzirom da već postoji šalter za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i da se pokazalo funkcionalno, smatram da bi dodatnom edukacijom uposlenika ova inicijativa bila izvodljiva. Prihvatanjem ove inicijative postigli bi sljedeće: a) Građane Nemilskog sliva poštedili bi troškova dolaska u Zenicu i gubljenja dragocjenog vremena b) Gradsku upravu bi oslobodili zahtjeva velikog broja građana sa navedenog područja, čime bi se izbjegle velike gužve i građani Grada Zenica mnogo brže bi mogli dobiti usluge koje im pruža Služba za urbanizam. Ukoliko se ne ukaže potreba za svakodnevnim radom ureda, smatram da bi isti mogao funkcionisati dva dana u toku sedmice, gdje bi se i na taj način stanovnicima nemilskog sliva olakšalo u ispunjavanju gore navedenih usluga.

Odgovor

Odgovor Službe za opću upravu: Služba za opću upravu pozdravlja sve inicijative građana, a posebno vijećnika u vezi pitanja iz djelokruga rada Službe. Naime, vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu, kojom se traži organizacija ispostave isturenog ureda Službe za urbanizam i katastar u prostorijama Društvenog doma „Nemila“, odnosno postavljanje šaltera, koji bi pružao usluge iz nadležnosti Službe za urbanizam i Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo Vas da ne postoje ni tehnički, kao ni organizaconi uslovi, obzirom na vrstu djelatnosti koju obavlja matičar u Mjesnom uredu Nemila, da bi se realizovala Vaša inicijativa. Odgovor Službe za urbanizam: Zahtjevi za izdavanje akata iz nadležnosti Službe za urbanizam, primaju se putem protokola Gradske uprave koji je organizaciono u sastavu Službe za opću upravu, te stoga smatramo da bi se navedena Služba trebala očitovati o predmetnoj inicijativi, kao i Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u čijoj je nadležnosti izdavanje posjedovnih listova, skica parcela i identifikacija parcela.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative