Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, a na zahtjev stanovnika MZ Perin Han podnosim sljedeću inicijativu: - Da se zbog dotrajalosti ambulante porodične medicine Perin Han u ulici Bistua Nuova bb, u kojoj se liječi cca 2500 stanovnika, a koja je izgrađena prije 50 godina u prioritet JU Dom zdravlja Zenica uvrsti izgradnja nove ambulante. Obrazloženje: U ambulanti porodične medicine Perin Han svakodnevno zdravstvenu pomoć traži više od 100-tinu građana među kojim je veliki broj osoba starije dobi i djece. Ovo posebno napominjem jer je u zimskom periodu zbog dotrajalih prozora i vrata, tankih zidova teško zagrijati navedeni prostor, a pacijenti zbog gužve čekaju nekada i više sati posebno u vrijeme epidemije gripe i sl. Renoviranje i ulaganje u postojeći objekat ne bi bilo isplativo zbog same činjenice da je ova ambulanta izgrađena prije 50 godina kao motažni objekat, te zbog dotrajalosti cijelog objekta trebalo bi uraditi sljedeće: - novu krovnu konstrukciju, - izolaciju svih zidova, - novu elektro i sanitarnu instalaciju, - nove podove, - uvesti etažno grijanje, - promijeniti sva vrata i prozore i dr., što praktično znači izgraditi novi objekat.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena resornoj službi.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative