Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 11.01.2021. godine, vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu za asfaltiranje dionice puta u naselju Crkvice od broja 32 do četiri lamele uz Babinu rijeku. U inicijativi se napominje da se na ovom lokalitetu nalazi Galenski laboratorij JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica. Obrazloženje: „Navedeni zahtjev upućivan je i ranije od predstavnika Savjeta MZ „Crkvice“ koji su se obratili sa molbom, kao i građana ovog dijela MZ za asfaltiranje puta od broja 32 do gore navedenih lamela u dužini cca. 50m, te dionica puta uz pomenute lamele koja iznosi cca. 130m što je ukupan iznos do 200 m. Napominjem da navedeni put ima betonsku podlogu dugi niz godina i da je ista oštećena gdje se prilikom padavina stvaraju lokve. Tokom zimskih padavina cestu je teško održavati jer mašine za zimsko održavanje cesta često nisu u mogućnosti da uklone snježne naslage što građanima onemogućava ili otežava da vozilima dođu do glavne saobraćajnice u naselju Crkvice. Promet je prilično frekventan gdje stanuje cca 800 stanovnika, a treba napomenuti da se na navedenom lokalitetu nalazi JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica – Galenski laboratorij. Za sanaciju ovog puta nisu potrebna velika sredstva, a iz navedenog je očigledna potreba asfaltiranja istog. U prilogu dostavljam fotografije iz kojih se može vidjeti potreba za izvođenje radova u navedenoj MZ.

Odgovor

Predstavnici Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove su izvršili obilazak terena radi sagledavanja problema. Stanje dijela ulice Crkvice od broja 32 do četiri lamele ukazuje da je potrebna zaštita betonske podloge, presvlačenjem asfaltnim slojem u dogledno vrijeme, te će se nastojati iznaći sredstva za realizaciju istog u 2021. godini, u okviru redovnog održavanja putne mreže.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative