Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.02.2021. godine, vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu u pisanoj formi za organizaciju formiranja jedinstvenog šaltera u šalter Sali Gradske uprave Zenica, namijenjenog isključivo slijepim i slabovidnim licima, kao i licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima koja glasi: Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za organizaciju formiranja jedinstvenog šaltera u Šalter sali Gradske uprave Zenica namijenjenog isključivo slijepim i slabovidnim licima, kao i licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Obrazloženje: BiH je 2010. godine potpisala UN konvenciju kojom se treba osigurati pristupačnost javnim uslugama i informacijama za slijepe i slabovide osobe, kao i za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, gdje diskriminacija osoba sa invaliditetom ne bi smjela biti prisutna. Slijepa i slabovidna lica nisu u mogućnosti bez pratnje podići niti jedan dokument. Također nisu u mogućnosti izvući broj za određenu aktivnost, pratiti pomoću digitalnih brojeva naznačenih iznad šaltera broj koji slijedi, niti doći na odgovarajući šalter s obzirom da svaki dokument trebaju podići na određenom šalteru. Zakonom nije regulisano da slijepe i slabovidne osobe određene kategorije, potpuno slijepe osobe od rođenja, imaju prednost pri čekanju u dugim redovima, već je to prepušteno dobroj volji građana. Istim zakonom na višim nivoima vlasti trebalo bi regulisati da slabovidne i slijepe osobe bez obzira na kategoriju invaliditeta kojem pripadaju, kao i osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima imaju prednost na čekanje u redovima u svim ustanovama. Zbog prethodno navedene problematike slijepih i slabovidnih osoba naophodno bi bilo angažovati službenika koji bi po potrebi u šalter Sali Gradske uprave Zenica navedenim licima popunjavao određene formulare i izdavao traženi dokument i na taj način bi mogli samostalno, bez pratnje, da dobiju odgovarajuće usluge. Aktualiziranjem ove inicijative dali bi dobar primjer i ostalim ustanovama u kojima slijepe i slabovidne osobe obavljaju svoje svakodnevne potrebe bez obzira koji nivo vlasti bi trebao rješavati navedenu problematiku.

Odgovor

Odgovor Službe za opću upravu: U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo Vas da Služba za opću upravu već ima formiran šalter (šalter br. 4), koji je namijenjen ovoj kategoriji lica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative