Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za izgradnju dječijeg igrališta u MZ “Odmut” u Ulici Ezhera Eze Arnautovića između broja 2 i 3 gdje je površina neiskorištena a odgovara za izgradnju navedenog igrališta. Obrazloženje: Građani MZ “Odmut” obratili su se molbom za izgradnju dječijeg igrališta na navedenom lokalitetu obzirom da samo u ovom dijelu pomenute mjesne zajednice gravitira cca. 2500 stanovnika što podrazumijeva i veliki broj djece koji bi upravo većinu slobodnog vremena uz kvalitetnu i bezbrižnu igru provodili na izgrađenom igralištu. U budžetu Grada Zenica planirana su novčana sredstva za izgradnju sportskih poligona i dječijih igrališta što je također vidno na mnogim lokacijama iz proteklog perioda, te smatram da i ova lokacija treba biti jedan od prioriteta iz već pomenutih i navedenih razloga. U okviru izgradnje dječijeg igrališta poželjno bi bilo izgraditi sljedeće: - kombinovano igralo od drvene konstrukcije – drvena kućica s tornjem I pijeskom – tobogan i ljuljačke – vrtešku – klackalice i penjalice…Također molim predstavnike Gradske službe koji su zaduženi za izgradnju dječijih igrališta da prilikom planiranja vrste ograde vode računa o dobrim praksama zbog sigurnosti mališana kad se radi o standardima za vrste ograda dječijih igrališta. Uz inicijativu prilažem fotografije navedenog lokaliteta.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena resornoj službi.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative