Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za sanaciju puta u ulici Ivana Gundulića koji vodi prema Gradskom groblju Crkvice. Obrazloženje: Inicijativu podnosim na zahtjev građana mjesne zajednice Gornje Crkvice koji su se u više navrata pismeno obraćali gradskim službama sa zahtjevom da se asfaltiranje puta u ulici Ivana Gundulića stavi u prioritet, te da se planiraju sredstva u budžetu za ovu namjenu. Navedeni put je makadamski i u dužini je od 600m, tačnije od Trening centra Fudbalskog saveza BiH na Crkvičkoj ravni do Gradskog groblja Crkvice. Za sanaciju navedenog puta nisu potrebna velika sredstva, a sanacija istog bi bila od velikog značaja kako za građane ove mjesne zajednice tako i za grad Zenicu. Napominjem da bi ovako uređen put rasteretio i saobraćaj kroz Crkvice. Trenutno kretanje putničkih vozila ovim putem stvara veliku prašinu u sunčanim danima, a još veće probleme stvara u kišnim i snježnim danima kada se na putu nalaze ogromne lokve. Ovaj put, kao prečicu, koriste i djeca koja idu u Osnovnu školu “Mak Dizdar”, te građani koji svakodnevno idu na posao. Nije potrebno naglašavati da je pored ovog puta Trening centar na čiji travnjak pada prašina koju stvaraju vozila koja se kreću navedenim putem. U narednom periodu također je potrebno uraditi projekat rekonstrukcije puta od uprave Gradskog groblja Crkvice pa do spajanja sa ovim makadamskim putem i raskrsnice prema Peharama u dužini od 400 metara jer je i ovaj put totalno oštećen.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena resornoj službi.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative