Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Pitanje

Na osnovu člana 120 Poslovnika o radu Gradskog vijeća na molbu iseljenih građana iz zgrade „Papirna“ zbog velikog požara pokrećem vijećničko pitanje procedure i načina povratka objekta u prvobitno stanje. Obrazloženje Dana,10.4.2021.u Ulici Saliha Cakana Mulalića br. 1 Nova Zenica iz nepoznatih razloga došlo je do velikog požara u gornjem dijelu zgrade koji je oštetio dio krovne konstrukcije i zahvatio nekoliko stanova,pri čemu je nanesena materijalna šteta. Od ukupno 50 stanara navedene zgrade zbog posljedice požara 10 porodica,odnosno 23 osobe je iselilo i ostali su bez krova nad glavom. Pored teške materijalne situacije iseljeni građani pronašli su samo trenutna rješenja tako što plaćaju određeni novčani iznos za korištenje iznajmljenih stanova. Zgrada je trenutno u vlasništvu RMU Zenica i graditeljska cjelina proglašena je nacionalnim spomenikom BiH koji se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 848 i 849 k.o. Zenica, općina Zenica, FBiH, BiH. Tražim od Gradonačelnika Grada Zenica i predstavnika Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti da se uključe u rješavanju ove problematike kako bi stanari za sanaciju oštećenog krova zgrade „Papirna“ prvenstveno dobili saglasnost od nadležnih lica RMU Zenica kao i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ,te određene upotrebne dozvole koje su neophodne da bi se objekat vratio u prvobitno stanje. Vlada FBiH dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu i prezentaciju nacionalnog spomenika. Sljedeći korak bi bio da se iz Budžeta Grada Zenica za ovu i slične namjene izdvoje novčana sredstva cca 20 000 KM kako se procjenjuje iznos za sanaciju oštećenog krova. Time ćemo olakšati život naših sugrađana kada se vrate u domove koje su morali napustiti protiv svoje volje.

Odgovor

Pitanje je dostavljeno na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative