Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica podnosim sljedeću inicijativu: Da se na području MZ Crkvice izvrši asfaltiranje prilazne saobraćajnice kao i platoa ispred zgrade u ulici Čurukovića put broj 22 i 22a na kome se usljed padavina stvaraju ogromne lokve i blato što građanima posebno u jesenjem i zimskom periodu otežava prilaz zgradi. Obrazloženje: Navedeni zahtjev upućivan je i ranije, još davne 2006.godine od strane povjerenstva mjesne zajednice pa i trenutnog rukovodstva MZ Crkvice, ali do danas ništa nije urađeno.Prilaz prema zgradi je improviziran i veoma je teško doći do iste,pogotovo kada su vremenske neprilike što posebno može praviti problem vozilima hitnbe službe u slučaju intervencije. Plato koji bi trebalo uraditi je u površini od cca150m2,koji bi ujedno služio kao parking prostor za stanare ovog područja. Također je potrebno uraditi cestu koja spaja zgradu Čurukovića put broj 19 sa zgradom Čurukovića put broj 22 koja iznosi cca 100 m. Napominjem Vas da je to jedina zgrada u MZ Crkvice koja nema asfaltiran prilazni put i da je u skladu sa zahtjevima Savjeta MZ ovo prioritet broj 1. U prilogu dostavljam fotografije iz kojih se može vidjeti potreba izvođenja radova u navedenoj MZ i potpise predstavnika etažnih vlasnika koji gravitiraju na navedenom području.

Odgovor

Inicijativa je dostavljena nadležnoj službi na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative