Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća pokrećem inicijativu da se izvrši postavljanje "ležećeg policajca" i/ili vibro traka ispred i iza pješačkog prelaza koji se nalazi na saobraćajnici od A.S. auto-centar do ulaza na kapiju 1 Kantonalne bolnice. Obrazloženje: Zamoljen od grupe građana koji žive u ulici Crkvice broj 66 koji su se obratili sa molbom za postavljanje barijere na pomenutoj saobraćajnici, a sve iz razloga neprimjerenih brzina koje razvijaju nesavjesni vozači čime direktno ugrožavaju bezbjednost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju. Saobraćajne nezgode na ovom pravcu su vrlo česte, što se može provjeriti kod PS Crkvice, i samo je pitanje dana kad će iste završiti sa neželjenim ishodom. Napominjem da je istu inicijativu već podnio vijećnik iz prošlog saziva koja nije realizovana. Odgovorom iz 2018. godine da će se stanje riješiti na način da se uvedu učestale kontrole brzine nije popravilo postojeće stanje, jer to nije dalo nikakvog efekta. Nastavljeno je učestalo prekoračenje brzine, nepoštovanje saobraćajne signalizacije, pješačkog prelaza uz svakodnevno zanemarivanje učesnika u saobraćaju. Smatram navedenu inicijativu opravdanom, nužnom i neophodnom, te zahtijevam hitnu realizaciju iste.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Obzirom da Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove ne određuje opravdanost potrebe i lokaciju postavljanja usporivača brzine, već o istom odlučuje/daje mišljenje Komisija za sigurnost saobraćaja na osnovu ovlaštenja definisanih članom 66. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja, kao i zbog činjenice da, u skladu sa članom 67. iste Odluke, stručne poslove opsluživanja Komisije obavlja Stručna služba Gradskog vijeća, molimo da predmetno pitanje prvenstveno proslijedite istoj, kako bi razmotrila podnesenu inicijativu, odnosno kako bi utvrdila opravdanost i mogućnost postavljanja usporivača brzine na navedenoj lokaciji. Ukoliko nam od Komisije dostavite pozitivno mišljenje na podnesenu inicijativu, postavljanje usporivača brzine će biti realizovano putem ove Službe.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative