Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem pitanje nadležnim službama dokle se stiglo sa pripremom za rješavanje sanacije klizišta u MZ Bistrica aktiviranog 02. februara. Obrazloženje: Dana 02. februara ove godine, dakle prije više od dva mjeseca, nakon intenzivnih padavina došlo je do klizišta koje je oštetilo lokalni put prema određenom broju domaćinstava u MZ Bistrici. Ovaj put nije u sistemu ljetnog i zimskog održavanja, ali je neophodan za mještane koji tu žive, ali i za one koje ovaj put vodi do njihovih parcela i njiva. Na istom ovom putu 2014. godine aktiviralo se klizište koje su mještani sanirali vlastitim sredstvima pobijanjem drvenih šipova. Samo ovo područje je vrlo nestabilno i podložno klizištima. Da li je izvršena inžinjersko-geološka prospekcija i da li će doći barem do privremene sanacije od strane civilne zaštite, dok se ne iznađe neko trajno rješenje.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Na osnovu dosadašnje korespondencije i obilaska terena, po pitanju reaktiviranja klizišta ispod pristupnog puta u naselju Bistrica, a nakon postizanja preduslova za privremenu ili trajnu sanaciju nakon završetka zimskog perioda, izvršiti će se detaljna geološko-inženjerska i hidrološka istraživanja na terenu sa prijedlogom mjera sanacije. Shodno dobijenom izvještaju pristupiti će se izradi adekvatne tehničke dokumentacije. Nosilac ovih aktivnosti je Služba CZ i iste su već otpočele. Nakon izrade tehničke dokumentacije Služba CZ i Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice, donijeti će zajedničku odluku o finansiranju sanacije klizišta.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative