Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za uređenje i asfaltiranje platoa ispred Društvenog doma „Nemila“. Obrazloženje: Društveni dom u Nemili je sjedište više različitih službi, gdje svakodnevno dolaze mnogobrojni korisnici. Tu se nalaze prostorije Savjeta mjesne zajednice, Matični ured, sala društvenog doma, kancelarija sekretara mjesnih zajednica nemilskog sliva, dječije igralište i tako dalje. Plato koji se nalazi ispred doma je betoniran, ali je zbog starosti degradiran, te je potrebna sanacija ovog platoa, tako što bi se postojeća betonska podloga zamjenila asfaltnom. Ukupna površina ovog platoa ne prelazi više od 250 do 300 m². Savjet mjesne zajednice Nemila u svom zahtjevu broj 01-15/2021 od 16. juna 2021. godine podnio je zahtjev Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice za rješavanje ovog problema, ali i meni kao vijećniku dostavljen je akt u vidu inicijative kako bi se što prije pristupilo rješavanju ovog problema

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative