Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za sanaciju udarnih rupa i degradirane asfaltne podloge na putu Topčić Polje-Bistrica-Starina. Obrazloženje: Mjesna zajednica Bistrica i Mjesna zajednica Starina koje koriste zajednički put, pretrpjele su ogromne infrastrukturne i materijalne štete tokom majskih poplava 2014. godine, naročito u oblasti putne infrastrukture. Put na kojem se odvija redovna autobuska linija, te kojeg koristi preko 1400 stanovnika, na nekoliko mjesta je u izuzetno lošem stanju već godinama, te je potrebno hitno saniranje. Neophodno je da se iz tekućih investicionih održavanja saniraju udarne rupe i oštećenja na navedenom putnom pravcu, kako bi se saobraćaj odvijao normalno. Savjet mjesne zajednice Bistrica u svom zahtjevu broj 01-05/2021 od 16. juna 2021. godine podnio je zahtjev Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice za rješavanje ovog problema, ali i meni kao vijećniku dostavljen je akt u vidu inicijative kako bi se što prije pristupilo rješavanju ovog problema.

Odgovor

U sklopu redovnog održavanja, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima vrši se sanacija udarnih rupa i manjih oštećenja na lokalnim i nekategorisanim cestama. Predmetne lokacije i oštećenja koje navodite su nam poznata, gdje je planirano da u okviru redovnog održavanja izvršimo sanaciju istih, izuzev lokcije broj 2, s tim da Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice još uvijek nije u mogućnosti izdati nalog jer nije završena procedura javnih nabavki za izbor izvođača radova redovnog održavanja putne mreže. Za predmetnu lokaciju broj 2 (lokacija ispod sela Starina) Služba je naručila izradu projektne dokumentacije od JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica i ista je u završnoj fazi. Zbog specifičnosti pozicije radova koje je potrebno izvesti i većeg finansijskog ulaganja, sanaciju oštećenja nije moguće izvesti u okviru redovnog održavanja, već je isto potrebno planirati u okviru investicionog održavanja, a plan investicionog održavanja donosi Gradsko vijeće. Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice

Ostala vijećnička pitanja i inicijative