Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za ugradnju videonadzora u Mjesnoj zajednici Topčić Polje, kod skretanja na put ka mjesnoj zajednici Bistrica i mjesnoj zajednici Starina (raskrsnica kod Društvenog doma i poligona). Obrazloženje: Po zahtjevu mještana gore pomenutih mjesnih zajednica, u proteklom periodu, dešavalo se više nerasvjetljenih slučajeva narušavanja javnog reda i mira, otuđenje imovine i pokušaj otuđenja imovine, provable na privatne posjede i objekte. Samo u mjesecu decembru 2020. Godine u mjesnoj zajednici Bistrica izvršena su četiri krivična djela koja su ostala nerasvjetljena. Također u mjesnoj zajednici Topčić Polje u proteklom period u dva navrata izvršena je provala u prostorije mjesne zajednice, te je oštećena i otuđena vrijedna imovina. Osim toga dešavala su se oštećenja i na dječijem igralištu (poligonu), te na baznoj stanici BH Telecoma, koja se nalazi uz poligon. Nažalost mnoga od ovih krivičnih djela ostala su nerasvjetljena, a razlog tome je nedostatak informacija sa terena i nedostatak dokaza. U saradnji sa MUP-om, postavljanjem i ugradnjom barem 3 kamere, pokrila bi se ova frekventna raskrsnica, kojom saobraćaju putnička motorna vozila ka Bistrici i Starini, a uz to bi se osigurali objekti društvene svojine u mjesnoj zajednici Topčić Polje. Sama ugradnja i održavanje ove opreme ne košta mnogo, te mještani zahtijevaju da se u što skorije vrijeme realizuje ova inicijativa.

Odgovor

Odgovor MUP-a ZDK, Uprava policije 10.02.2021. godine U vezi akta broj: 01-45-996/21 od 08.01.2020.godine, zaprimljen 22.01.2021. godine kojim smo upoznati o predmetnoj inicijativi za uspostavu video nadzora na lokaciji Mjesne zajednice (MZ) “Topčić Polje”, obavještavamo Vas da smo izvršili detaljnu analizu i prikupili dodatne informacije o tehničkim preduslovima koji se odnose na moguću realizaciju ove inicijative i sačinili kratki “Pred investicioni elaborat” u svrhu opredjeljenja Gradske uprave ili nekog drugog potencijalnog investitora u projekat. “PRED INVESTICIONI ELABORAT PROJEKTA VIDEO NADZORA U MZ TOPČIĆ POLJE” Da bi se realizovao ovaj projekat potrebno je stvoriti određene materijalno tehničke pretpostavke i obezbijediti njihovo finansiranje u kontinuitetu, zašto dajemo osnovne informacije kako slijedi: 1. Lokacija saobraćajnica i objekata koje bi se pokrile video nadzornim kamerama i procjena sigurnosnih zona Sistem video nadzora treba da omogući praćenje stanja na raskrsnicama u realnom vremenu, te da pomogne u spriječavanju pojave krivičnih dijela na ovom području. Lokacija objekata i saobraćajnica u MZ Topčić Polje je fizički udaljena lokacija od mjesno nadležne PS Nemila, odn. same zgrade PS Nemila. Nazor nad sistemom video nadzora treba da ima PS Nemila. Lokacija objekta MZ Topčić Polje i raskrsnica kod društvenog doma i poligona, tj. skretanje na put u MZ Bistrica i Starina sa aspekta procjene sigurnosnih zona saobraćajnica i objekata može se pokriti sa minimalno tri kamere, a poželjno bi bilo 5 kamera. Ovim kamerama pokrila bi se raskrsnica u oba smjera, lokalni put koji prolazi prema Nemili i dalje prema Bistričaku, poligon sa objektom bazne stanice BH Telekoma, te bočni pristupni put prema drugim stambenim objektima sa strane zgrade MZ, kao i sam objekat MZ. Kamere bi se montirale na stubove rasvjete, na objekat MZ i na stub BH Telekoma. 2. Struktura video nadzornog sistema Sistem bi trebao da se sastoji od sljedećih komponenti: - Nadzornih kamera visokog HD kvaliteta - Mrežnih kablova ili Wirales linkova/antena za spajanje kamera na HW/SW mrežni uređaj - Mrežni komunikacioni uređaji za prenos video signala do zgrade PS Nemila - Radnu stanicu ili DVR uređaj za pregled i pohranu snimaka u arhivu - Stalna komunikaciona veza između komunikacionih uređaja u objektima MZ Topčić Polje i PS Nemila. (Može biti realizovana kao usluga ili veze putem zakupa bakarnog ili fiber optičkog voda koji povezuje mjesne telefonske centrale u Topčić polju i Nemili, a za praćenje lokacije u realnom vremenu iz PS Nemila). 3. Troškovnik za realizaciju projekta Za realizaciju ovog projekta potrebno je obezbijediti finansijska sredstva za izbor izvođača radova na projektu, a kojim bi se obuhvatilo sljedeće: - Projektna dokumentacija sa tehničkom specifikacijom opreme koja je kompatibilna sa opremom koja se nalazi u mjesno nadležnoj PS Nemila - Ishodovanje određenih dozvola koje prate projekat, za montažu i smještaj opreme - Prostor sa komunikacionim ormarom za smještaj opreme - Stalno napajanje električnom energijom za opremu i kamere - Stubna mjesta za montažu opreme i kamera, po mogućnosti pozicije koje pokriva ulična rasvjeta na lokaciji, što daje kvalitetnije noćno snimanje. - Zakup usluge ili zakup bakarnog ili fiber optičkog voda za stalnu vezu između PS Nemila i lokacije MZ Topčić Polje (Istu možete tražiti kao donaciju od BH Telekoma za pokrivanje video nadzorom stuba i opreme koju koristi BH Telekom na ovoj lokaciji) - Licence za prijavu kamera u softver video nadzora u PS Nemila -Eventualni dodatni izvedbeni troškovi -Nadzor nad izvođenjem projekta Informacije vam dostavljamo na uvid , dalju procjenu i opredjeljenje po ovom prijedlogu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative