Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za postavljanje ukrasnih saksija sa cvijećem, zaštitnih stubova ili sadnja nistog rastinja (čempresi ili žive ograde) na lokalitetima u ulicama: Bulevar Ezhera Eze Arnautovića broj 2 u naselju Odmut, te u ulici Bulevar Kulina Bana od broja 31A do broja 33. Obrazloženje: Na gore pomenutim lokacijama, primjetno je da mještani nepropisno preko parka između drveća (Bulevar Ezhera Eze Arnautovića broj 2 u naselju Odmut) i preko zelenih površina na bulevaru (Bulevar Kulina Bana kod broja od broja 31A do broja 33), saobraćaju putničkim motornim vozilima, te tako izlaze na glavnu saobraćajnicu, ugrožavajući time i ostale učesnike u saobraćaju, ali i narušavaju samu konfiguraciju terena, uništavaju zelenilo, čime se usljed kiša stvaraju lokve sa vodom i blatom. Shodno tome podnosim inicijativu da se na ovim lokacijama postave saksije sa cvijećem, zaštitni stubovi, sadnja niskog rastinja ili na neki drugi adekvatan način, da se spriječi prelazak vozilima preko ovih zelenih površina.

Odgovor

Ostala vijećnička pitanja i inicijative