Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za ažurnije održavanje puteva u prigradskim i ruralnim područjima, prvenstveno kada je u pitanju košenje trave i niskog rastinja pored puteva kojim saobraćaju vozila. Obrazloženje: Prema informacijama koje imam i ono što se može vidjeti na terenu, firme koje su zadužene za održavanje puteva u prigradskim i ruralnim područjima, vrše dva puta godišnje svoje aktivnosti. U mjesecu aprilu ili početkom maja vrši se čišćenje puteva, rigola, propusta i ivičnjaka od nanosa pjeska i posipnih materijala, koje zimske službe posipaju tokom zime. Nakon toga u mjesecu septembru ili početkom oktobra vrši se košenje vegetacije pored puteva. Činjenica je da već u martu i aprilu kreće bujanje vegetacije, te smanjuje preglednost na krivinama, što često dovodi do saobraćajnih nezgoda. Tako imamo period od 5-6 mjeseci kada je izuzento smanjena vidljivost na putevima, a nisko rastinje i grane zatvaraju put. S toga je neophodno da se za narednu budžetsku godinu, ili ako je ikako moguće i za ovu, uvrste dodatna sredstva kako bi se košenje trave obavljalo dva puta godišnje, jednom u mjesecu junu ili julu, a drugi put u septembru ili oktobru.

Odgovor

Spram raspoloživih budžetskih sredstava za 2021. godinu, u cilju održavanja potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je planirala i pokrenula postupak javne nabavke za košenje trave i niskog rastinja u cestovnom pojasu, jednom u toku tekuće godine. Služba podržava potrebu da se navedeni radovi vrše dva puta godišnje, te će prilikom pripremanja Budžeta za 2022. godinu tražiti povećanje sredstava za ovu namjenu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative