Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća pokrećem inicijativu za rješavanje pitanja prevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja sa ruralnih područja grada Zenice. Obrazloženje: Koordinacija mjesnih zajednica Nemilskog sliva uputila je 01. februara 2021. godine dopis broj: 02-02/01 kompaniji „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići i gore navedenoj službi za rješavanje problema autobuskih linija koje su nekada saobraćale prema ruralnim područjima grada. Naime, ugovorom je definisano da će kompanija „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići preuzeti i održavati sve autobuske linije od ranije firme „Zenicatrans“. Međutim autobuske linije koje su bile najznačajnije za učenike srednjih zeničkih škola (jutarnja linija u 10:30h i popodnevna linija u 18:00 h) prema mnogim mjestima su ukinute i više ne saobraćaju. Ovim putem apelujemo na nadležne službe, kao i na kompaniju koja se obavezala ispoštovati ugovor, da se ponovo uspostave ove linije u gore navedenim terminima prema onim mjestima gdje su i ranije saobraćale. Mnogi učenici zbog neadekvatnog prevoza moraju doći 3-4 sata ranije do grada ili kasniti na nastavu, te u povratku ranije izlaziti iz škole ili čekati autobus za povratak kući po 3 sata.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je zaprimila dopis mjesnih zajednica Nemilskog sliva pod brojem 09-23-1730/21 od 01.02.2021. godine, kojim se zahtijeva rješavanje pitanja prevoza učenika, pri čemu je navedeno da se ne održava đačka linija, čime je otežan od-lazak i dolazak učenika u školu. Predmetni dopis je proslijeđen Prevozniku, te je traženo da se po istom očituje, pri čemu je ujedno i urgirano da u što kraćem roku obezbijedi uredno održavanje svih linija javnog prevoza putnika na području Grada Zenica. Dana 09.02. 2021.godine, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je zaprimila odgovor u kojem Prevoznik navodi razloge neodržavanja svih polazaka u prethodnom vremenskom periodu, kao i da će se isti nastaviti uredno održavati počevši sa 08.02.2021. godine. Dopisom broj: 09-23-1730/21-2-ZZ od 11.02.2021.godine, od mjesnih zajednica Nemilskog sliva traženo je da, ukoliko Prevoznik ne bude poštovao navedene polaske ili ukoliko smatraju da istim nisu obezbijeđene minimalne potrebe za javnim prevozom, o tome pravovremeno informišu Službu. Nakon toga, do pisanja ovog akta, Služba nije zaprimila informaciju da i dalje postoji nezadovoljstvo mještana Nemilskog sliva po pitanju odvijanja javnog prevoza putnika. Ističemo da, zbog posebnih uslova za odvijanje javnog prevoza, koji su propisani zbog pojave korona virusa, treba imati obzira da se javni prevoz putnika još uvijek ne može održavati punim kapacitetom, te da se akcenat daje na polaske koji su najpotrebniji za izvršavanje radnih i školskih obaveza. Pored toga, 12.03.2021. godine Vlada Zeničko - dobojskog kantona je prihvatila i usvojila na svom zasjedanju prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK da se od 15. marta 2021. godine nastavni proces u istom kantonu privremeno ponovo odvija online. S tim u vezi, neosnovano je u trenutnim uslovima od bilo kojeg prevoznika očekivati i insistirati da održava polaske iz redova vožnje koji su u istima označeni kao ŠN (odvijanje samo za vrijeme školske nastave), a što je slučaj sa polascima koji su navedeni u predmetnoj vijećničkoj inicijativi. Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice aktivno prati stanje odvijanja javnog prevoza putnika na području Grada, te će svakako, po sticanju uslova za normalno odvijanje istog, insistirati na urednom održavanju redova vožnje svih prevoznika sa kojima su zaključeni ugovori.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative