Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 06.01.2021. godine vijećnik Vernes Menzilović podnio je inicijativu kojom se na zahtjev mještana MZ „Bistrica“ traži sanacija starog puta (asfaltiranje preko dotrajale betonske podloge) u dužini od oko 2100m. Obrazloženje: Savjet Mjesne zajednice Bistrica u prioritetima infrastrukturnih ulaganja za 2020. godinu, kao prvi prioritet, naveo je sanaciju starog puta (asfaltiranje preko dotrajale betonske podloge) u Mjesnoj zajednici Bistrica. Ovaj put ne koristi se za saobraćanje redovnih autobuskih linija, ali je vrlo značajan za skoro 50% stanovnika sela Bistrica. Put je izgrađen kao primarni 1968. godine, a tek je nakon elementarnih nepogoda usljed klizišta i poplava 2014. godine izvršeno betoniranje ovog puta. Međutim, zbog vrlo lošeg kvaliteta betona, ali i zimi usljed smrzavanja i posipanja industrijske soli po tom putu, došlo je do njegovog devstiranja. Put je neuslovan za saobraćanje putničkih motornih vozila i u jako lošem stanju. U protekloj godini izvršena je sanacija (presvlaka asfaltnim slojem) u dužini od 370 metara, a godinu ranije na kritičnim mjestima izvršeno je postavljanje zaštitne ograde. Prema informacijama kojim raspolažem u toku su pripreme za sanaciju još jednog dijela u iznosu od 360 metara koji pripada Mjesnoj zajednici Topčić Polje. Tako da će od ukupne dužine koja iznosi 2800 metara, ostati još nezavršeno 2100 metara puta, prosječne širine 3 do 3,2 metra. Predlažem da se za tekuću godinu iz budžeta Grada Zenice izdvoje sredstva za sanaciju gore navedenog puta, jer su mještani sela Bistrica izrazili molbu i želju da se riješi njihov problem.

Odgovor

U prijedlogu Plana ulaganja za 2021. godinu, koji priprema Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, predviđena su sredstva za asfaltiranje degradiranih betonskih puteva na teritoriji Grada Zenice. Nastavak fazne realizacije asfaltiranja starog nekategorisanog betonskog puta za Bistricu je obuhvaćen ovom stavkom. U zavisnosti od raspoloživih sredstva i ostalih prioriteta (gdje do sada nisu vršene sanacije, odnosno rekonstrukcije, iako se radi o lokalnim saobraćajnicama i gradskim ulicama višeg ranga), a nakon usvajanja Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021. godinu, može se pristupiti pripremanju procedure za izvođenje planiranih radova.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative