Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za izmjenu i dopunu djela Odluke o mjesnim vodovodima na području grada Zenica koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. jula 2020. godine. Obrazloženje: Odluka o mjesnim vodovodima na području grada Zenice definira uslove izgradnje, korištenja, održavanja i naplatu potraživanja na području gdje JP Vodovod i kanalizacija nema ingerencije. U samoj odluci, Član 7. tačka b) otvaranje štedne knjižice za potrebe Građevinskog odbora i Član 14. tačka 4. Prikupljanje, odnosno naplata naknade vrši se na štednu knjižicu otvorenu za porebe Odbora za upravljanje i održavanje vodom do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, a može se vršiti i neposrednim prikupljanjem u gotovini koje obavlja lice ovlašteno od strane Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda, uz obavezno izdavanje odgovarajuće priznanice. Sredstva prikupljena u gotovini se u roku od 8 (osam) dana uplaćuju na štednu knjižicu otvorenu za potrebe Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda. Ovaj način funkcionisanja naplate onemogućuje naplatu od strane pravnih lica koja svoje poslovanje obavljaju trezorski, odnosno prihodovanja i rashodovanja obavljaju virmanski. Jedan od primjera problema u poslovanju je i MZ Nemila, gdje više pravnih lica ko što su Centralna škola „Ćamil Sijarć“, Dom zdravlja, Ekor Komerc i tako dalje, nisu u mogućnosti da uplate dugovanja za vodu na račun štedne knjižice koja je otvorena u svrhu naplate za utrošenu vodu. S toga je Odbor za vodu u MZ Nemila obavio razgovor sa direktorm JP ViK, koji im je predložio osnivanje udruženja na koje bi se prebacivala sredstva naplate pravnih lica. Iz tog razloga osnovano je „Udruženje za zaštitu pitkih voda nemislikih izvora Loznik, Stupa i Bijela voda“ kako bi se prevazišao ovaj problem. Neophodno bi bilo izmjeniti i dopuniti Odluku o mjesnim vodovodima, gdje bi se naplata od svih pravnih lica vršila preko udruženja, a nadležna gradska služba bi pripremila novi nacrt odluke gradskom vijeću na usvajanje. Time bi se izbjegla neretabilna poslovanja odbora za vodu, a dobivena sredstva bi se mogla iskoristiti za održavanje postojećih vodovoda. Tako bi došlo do izmjene u članu 7. tačka b) otvaranje štedne knjižice za potrebe Građevinskog odbora i tačka bi glasila b) otvaranje štedne knjižice za potrebe Građevinskog odbora i osnivanje udruženja za potrebe građevinskog odbora koje bi vršilo naplatu potraživanja od pravnih subjekata koji svoje obaveze ne mogu izmirivati putem štedne knižice. Izvještaj o prikupljenim sredstvima po članu 15. tačka 6. uključivao bi i izvještaj o poslovanju preko udruženja. Prilog: Raniji zahtjev MZ Nemila prema Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednce

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative