Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na sastanku koordinacije 13 mjesnih zajednica „Nemilskog sliva“ održanog 12. januara 2021. godine, donesena je odluka za pokretanje inicijative, za rješavanje problema putne infrastrukture u mjesnoj zajednici Pepelari. Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za sanaciju puta Begov Han-Pepelari (ravnanje,nasip i kanalisanje oborinskih voda) koji je usljed padavina u izuzetno lošem stanju. Obrazloženje: Mještani mjesne zajednice Pepelari, zajedno sa savjetom mjesne zajednice, apeluju da se sanira dio makadamskog puta od sela Pepelari prema Begov Hanu koji je glavni put za tu mjesnu zajednicu, te da se naprave kanali za kanalisanje oborinskih voda. Ovim putem svakodnevno se saobraća putničkim motornim vozilima, autobusom, a koristi se i za prevoz tereta. Usljed jesenskih kiša i snijega, put je u izrazito lošem stanju, pa je vrlo teško putovati tim putem. Već su i ranijih godina odobravana sredstva za sanaciju (ravnanje puta, nasip tampona-pjeska, zatezanje, kanalisanje i tako dalje), ali mještani tvrde da izvođači radova ne urade po propisima zadati posao, odnosno vrlo nekvalitetno, te mole da se ispred mjesne zajednice formira tim koji će nadzirati radove prilikom sanacije. Također u prethodnim intervencijama na ovom putu, radovi su izvođeni običnim građevinskim bagerom, kojim se ne može adekvatno popraviti put, te bi izlazak na teren Greder mašine za fino ravnanje doprinijelo kvalitetnijem izvođenju pomenutih radova. Mještani mjesne zajednice Pepelari također kao prioritet postavljaju i asfaltiranje ovog makadamskog puta u dužini od oko 4600 metara. Tokom 2018 i 2019. godine asfaltirano je 2200 metara puta od sela prema Begov Hanu, te bi se završetkom ovog projekta, znatno olakšao život u ovoj mjesnoj zajednici.

Odgovor

U sklopu redovnog održavanja putne mreže, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je u više navrata izdavala naloge za sanaciju makadamske dionice puta Begov Han (granica Grada Zenica)-Pepelari, gdje je JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica vršilo stručni nadzor nad izvođenjem radova. Pored navedenog, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je već pribavila tehničku dokumentaciju za asfaltiranje dodatnih 2,15 km makadamskog puta, pri čemu će se nastojati da se isti, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, uvrsti u Plan investicionog održavanja u 2021. godini, koji će u konačnici biti dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative