Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za ograničavanje kretanja teretnim vozilima na putu Begov Han-Pepalari čija ukupna masa prelazi 10 tona. Obrazloženje: Dana 30. juna 2021. godine održan je zbor građana Mjesne zajednice „Pepelari“ na kojem je prisustvovalo oko trideseta mještana Pepelara. Na dionici puta Begov Han-Pepelari nalazi se sedam mostova, od koji su dva betonska i pet drvene konstrukcije, te ne trpe velike terete. JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o Zavidovići eksploatišući šumska dobra na području Pepelara i šire regije, koriste ovaj put kojim saobraćaju kamioni, a koji sa svojom ukupnom masom prelaze preko 25 tona. Time se uništavaju mostovi, ali i asfaltna podloga, koju su mještani Pepelara čekali godinama. S toga mještani Pepelara zahtjevaju od nadležne Gradske službe da donese adekvatnu odluku o zabrani kretanja vozila sa prekomjernim teretima na navedenoj dionici puta koja je u nadležnosti Grada Zenice. JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići obećali su da će sanirati drvene mostove, ali to opet nije trajno rješenje, jer takvi materijali od drveta brzo propadaju, te je nužno i neophodno osigurati društvenu imovinu na način da se ograniči kretanje teretnih vozila sa prekomjernom težinom.

Odgovor

Inicijativa je dostavljena Komisiji za bezbjednost saobraćaja na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative