Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Inicijativa se odnosi na dodjelu besplatnih godišnjih parking karata demobilisanim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji na svoje ime imaju registrovano motorno vozilo. Obrazloženje: Od aprila 1992. godine pa do novembra 1995. godine borci Armije Republike Bosne i Hercegovine su bili heroji bili su spasioci (svijetlo na kraju tunela). A danas su DEMOBILISANI BORCI poniženi, omalovaženi, diskriminisani i većina socijalni slučajevi. Na temelju procjena koje sam uradio na prostoru grada (opštine) Zenica imamo oko 10 000 živih demobilisanih boraca od toga imamo oko 8-10% demobilisanih boraca koji imaju registrovana motorna vozila na svoje ime, to jest u svom vlasništvu. Vodeći se dostojanstvom, karakterom i poštovanjem prema toj populaciji, a imajući u vidu da je Parking servis d.o.o. Zenica pod ingerencijom grada Zenica podnosim inicijativu za dodjelu besplatnih godišnjih parking karata. Uz obavezu svakog pojedinačnog demoblisanog borca, koji ostvari pravo na ovaj benefit da finansira izradu iskaznice u vrijednosti koja je razumna u trenutnim okolnostima. Iskaznica bi sadržavala ime, prezime i broj registarskih oznaka motornog vozila u vlasništvu. Ovu inicijativu upućujem Gradskoj upravi na čelu s gospodinom Gradonačelnikom. Molim da mi se odgovori u pismenoj formi. Hvala.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika, Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti i JP Parking servis d.o.o. Zenica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative