Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 04.02.2021. godine, vijećnik Albin Ćatić podnio je inicijativu za izmjenu Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica daljinskim grijanjem kako slijedi: “Podnosim inicijativu za izmjenu dijela odluke opštinskog (sada gradskog vijeća) koja se odnosi na JP “Grijanje” d.o.o Zenica, tj. da gore navedeno preduzeće preuzme obavezu održavanja vrelovodne mreže do šahta ili glavnog zapornog ventila u objektima individualnog stanovanja bez obaveze naplaćivanja. Obrazloženje: Po Odluci Opštinskog vijeća iz 2004. godine JP “Grijanje” d.o.o. Zenica ima obavezu održavati sekundarnu mrežu do podstanice, od podstanice pa nadalje korisnici (građani) su dobili tu obavezu. Problem se javlja kod individualnih korisnika (privatni objekti, kuće) kada je podstanica udaljena 100, 200, 500 ili 1000 metara. Tada se korisnicima javljaju enormni troškovi kao i problemi sa ulaskom na privatne posjede, pošto vrelovod prolazi kroz privatne parcele, a korisnici nemaju imovinsko pravne odnose riješene sa fizičkim osobama.”

Odgovor

Odgovor Gradonačelnika: U vezi sa Vašom inicijativom zatražen je stav JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, a u vezi statusa, nadležnosti i troškova održavanja toplovodne mreže (sekundarne mreže) koja vodi od toplotnih podstanica do privatnih stambenih objekata. JP “Grijanje” d.o.o. Zenica je stava da predmetna inicijativa nije prihvatljiva, te da ne treba ići u dalju procedure po istoj, jer JP “Grijanje” d.o.o. Zenica nije korisnik niti vlasnik toplovodne mreže od toplotne podstanice do potrošača, zbog čega nije u obavezi da istu i održava. U skladu sa odredbama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica daljinskim grijanjem (“Službene novine općine Zenica”, broj: 7/02 i 6/13 i “Službene novine Grada Zenica”, broj: 9/17 i 4/18) I odredbama Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije (“Službene novine općine Zenica”, broj: 7/02 i 6/13) vlasnik-korisnik (potrošač) na svom dijelu postrojenja dužan je da po tehničkim i drugim važećim propisima vrši održavanje i njegu uređaja i pogona koje će omogućiti njihovo normalno korištenje. Obzirom na način na koji je regulisano pitanje vlasništva instalacija od toplotne podstanice do potrošača, u skladu sa pozitivnim propisima, ovoj inicijativi se ne može udovoljiti.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative