Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Pitanje

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 11.01.2021. godine, vijećnik Albin Ćatić postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na rekonstrukciju puta Crkvice-Peševići - Poca uz sljedeće pojašnjenje: „Uzimajući u obzir činjenicu da je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline na čelu sa gospodinom Arnelom Isakom završilo tendersku proceduru te je na E-aukciji izabran najpovoljniji izvođač za rekonstrukciju II faze regionalnog puta R-457 Milkovići-Kasapovići, Jata GROUP d.o.o. Srebrenik. Na ovoj dionici regionalnog puta krenuti će se sa rekonstrukcijom čim vremenski uslovi to dozvole tj. početkom radne sezone. Ova dionica puta je izrazito uska i u fazi rekonstrukcije neće moći obezbjediti adekvatno prolaženje vozila iz smjera Babina prema Zenici, te i u obrnutom pravcu. Jedina alternativna cesta na koju će se preusmjeriti većina frekvencije saobraćaja je Poca-Peševići-Crkvice (ovu dionicu ću nazvati zaobilaznicom u daljem izlaganju). Ova zaobilaznica je u lošem stanju od Crkvica do Peševića, a u katastrofalnom stanju od Peševića do Poce, taj dio puta se može nazvati šumskim putem. Misleći na sve stanovnike Babina kao i na mnogobrojne ljubitelje prirode koji će koristiti ovu zaobilaznicu, a i sa ciljem očuvanja svakog ljudskog života apelujem da se što prije počne sa rekonstrukcijom ove zaobilaznice. Molim da mi se odgovori u pisanoj formi.

Odgovor

Grad Zenica je u 2020. godini zaključila Sporazum o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na projektovanju i izgradnji autoceste Koridora Vc, dionica Donja Gračanica (Zenica Sjever)-tunel Zenica sa Izvođačem radova na predmetnoj dionici autoceste na Koridoru Vc „Cengiz Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi-Podružnica Zenica“ i Investitorom radova JP „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar. Prema članu 5. stav (3) gore navedenog Sporazuma JP „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar su se obavezale izvršiti rekonstrukciju dijela lokalnog puta Zenica-Babino, a sve to na osnovu dostavljene projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju lokalne ceste Zenica-Babino-Zenica. Grad Zenica je dostavio investitoru radova projektno tehničku dokumentaciju kojom se predviđa rekonstrukcija puta od vijadukta Babina rijeka do naselja Peševići, izgradnja autobuske okretaljke u naselju Peševići, te rekonstrukcija puta do spoja sa regionalnom cestom R-457 (Zenica-Babino-Kakanj). Procijenjena vrijednost investicije iznosi 990.000 KM, a početak realizacije se očekuje po sticanju odgovarajućih vremenskih uslova.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative