Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Na 4. sjednici održanoj 11.01.2021. godine vijećnik Albin Ćatić podnio je inicijativu za osvjetljenje uličnom rasvjetom kompletne MZ Mošćanica. Obrazloženje: Pomenuta MZ odmah sa prvim sutonom izgleda tako sablasno, kao da je mrkla poljana. Ovo nije humano prema ovim mještanima, jer su upravo ovi mještani bili velike patriote i veliki ljudi pokazujući svoj obraz davne 2008. godine kada su dali svoj odlučujući glas za izgradnju regionalne deponije Mošćanica. Tad su svi rukovodeći političari kao i rukovodeći funkcioneri dolazili upravo u ovu MZ i obećavali kule i vile. Od tada prođe dobrih godina, a malo šta se uradi za ovu mjesnu zajednicu. Ovo je samo jedan problem od mnogih problema s kojim se susreću mještani ove MZ. Znamo da je Grad Zenica 2018. godine pokrenuo projekat rekonstrukcije i modernizacije ulične rasvjete. Uzimajući u obzir da je projekat u fazi mirovanja predlažem da se ova mjesna zajednica izdvoji iz tog plana rekonstrukcije i modernizacije, te se riješi parcijalno tj. pojedinačno sredstvima iz gradskog budžeta ili sredstvima sa računa regionalne deponije.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice trenutno ne može udovoljiti ovom zahtjevu, zbog toga što se proširenja javne rasvjete ne vrše u sklopu redovnog održavanja, a zatim i zbog činjenice da su u toku aktivnosti na izboru najpovoljnijeg izvođača radova za realizaciju Projekta modernizacije i proširenja javne rasvjete na području Grada LED rasvjetom. Uvidom u dokumentaciju kojom raspolažemo, utvrđeno je da je Projektom modernizacije i proširenja javne rasvjete na području Grada LED rasvjetom predviđeno i proširenje javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Mošćanica, a Gradska uprava provodi sve zakonom propisane aktivnosti da navedeni Projekat krene u realizaciju. Obzirom da je trenutni postupak javne nabavke pri samom kraju, očekujemo da će u skorije vrijeme, po okončanju zakonske procedure i izboru najpovoljnijeg izvođača radova, biti započeti svi radovi predviđeni navedenim Projektom. Odgovor PD "Regionalna deponija Mošćanica": Kao što je navedeno u samoj inicijativi, Grad Zenica je 2018. godine pokrenuo projekat rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u svim jesnim zajednicama na području Grada Zenice. Prema našim saznanjima MZ Mošćanica je obuhvaćena projektom izgradnje javne rasvjete i samim time Projekat bi se trebao finansirati iz sredstava Budžeta Grada, kao što je slučaj i za ostale mjesne zajednice. Resorna gradska služba, kao nosilac aktivnosti na realizaciji Projekta, trebala bi da ubrza ove aktivnosti, kako bi se riješilo pitanje izgradnje javne rasvjete u MZ Mošćanica. Što se tiče učešća Privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ u sufinansiranju ovog projekta, napominjemo da Društvo za svaku tonu fakturisanog otpada prema korisnicima usluga RD „Mošćanica“ izdvaja po 0,70 KM za „eko-rentu“, a sredstva se čuvaju na posebnom računu Društva odakle se su/finansiraju projekti koje kandiduje MZ Mošćanica, a koji su od općeg interesa za mještane MZ Mošćanica. Inicijativu za utrošak sredstava „eko-rente“ treba da podnesu ovlašteni predstavnici MZ Mošćanica, a saglasnost za trošenje ovih sredstava, kao i ostale aktivnosti na realizaciji projekta, daje i provodi Grad Zenica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative