Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Podnosim inicijativu za rekonstrukciju društvenog doma u Babinu. Obrazloženje: Rekonstrukcija se odnosi na cjelokupan enterijer i eksterijer. Ovaj dom je ujedno ambulanta,veterinarska stanica, pošta kao i sjedište udruženjima (Čolan i Vrijedne Ruke). Dom se nalazi u centru Babina pored kojeg prolazi regionalna cesta R-457 uz sami dom sa jedne strane je osnovna škola a sa druge šehidsko obilježije. Svakoga dana pored doma prođe par hiljada stanovnika babinskog sliva kao i drugih ljubitelja prirode (pošto znamo da Babino ima velike prirodne potencijale). Kroz sam dom u toku dana prođe par stotina korisnika , a to su većinom stari ljudi i žene. -Posjećuju ambulantu - Posjećuju vetrinarsku stanicu - Posjećuju poštu - Posjećuju udruženja I Svi oni čekaju svoj red na prijam, u ovom zimskom vremenu svi Oni promrznu a u ljetnom periodu pokisnu ili pokupe virus od vlage, što nije humano u ovom 21. St. , dok su svi Ovi ljudi u 20 st. imali uredne uslove u ovim ustanovama. Dom je oronuo u svakom smislu i pogledu, krov prokišnjava , fasada se raspada, strop odpada, vrata i prozori služe samo da zaustave pse i mačke i sve ovo nabrojano ugrožava živote korisnika ovog doma kao i djeci koja pohađaju osnovnu školu tik uz ovaj dom. Ljudski život nema cijenu, blagovremeno djelovanje možda spašava nečiji život. Molim gradsku upravu na čelu s Gradonačelnikom da uvaži ovu inicijativu i u što skorije vrijeme da provede potrebne procedure kako bi se krenulo u rekonstrukciju ovog doma. Molim da mi se odgovori u pismenoj formi. Hvala.

Odgovor

Na predmetnu vijećničku inicijativu Gradonačelnik je dao usmeni odgovor na sjednici.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative