Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Podnosim inicijativu za uklanjanje obilježenih parking mjesta uz pješački prelaz na udaljenost koja ne može biti manja od 5 metara od pješačkog prelaza. Obrazloženje: Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Član 74. – Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito: na pješačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza. Prilikom prilaska pješaka obilježenom pješačkom prelazu pješak nema preglednosti na nastojeći kolovoz (kada su vozila parkirana na obilježeni parking prostor tik uz pješački prelaz tj. pet metara od obilježenog pješačkog prelaza) tada pješak dovodi u opasnost svoj život kao i utjecaj na dalji život vozača koji se kreće vozilom prema pješačkom prelazu, naročito su ugrožena djeca koja se kreću preko pješačkog prelaza. Da napomenem da su se događale tragične saobraćajne nesreće na pješačkom prelazu sa smrtnim ishodima. Tada vlasnici obilježenih parking prostora ne trpe nikakve posljedice a što je i upitno da li bi i oni trebali trpiti posljedice zbog postavljanja tih parking prostora. Da bi se u budućnosti izbjegle ili umanjile saobraćajne nesreće na pješačkim prelazima molim da se izbrišu po dva obilježena parking mjesta uz pješački prelaz. Ljudski život cijenu nema!

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je već pokrenula postupak pribavljanja svih relevantnih informacija o tehničkoj dokumentaciji i eventualnim izdatim dozvolama/saglasnostima na osnovu kojih je izvršeno obilježavanje parking mjesta neposredno uz pješačke prelaze na području Grada Zenica, na parkiralištima koja su data na korištenje i održavanje JP Parking servis d.o.o. Zenica. Po okončanju cjelokupnog postupka i u zavisnosti od utvrđenih činjenica, Služba će poduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti i pokrenuti postupak korigovanja ili uklanjanja određenih parking mjesta koja ne budu obilježena u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, izdatim dozvolama i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative