Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica vijećnik Mahdi Alić podnio je inicijativu za djelimičnu sanaciju košarkaškog terena koji se nalazi u naselju Babina rijeka (u blizini Ensar džamije) Obrazloženje: Na osnovu razgovora sa stanovnicima naselja Babina Rijeka koji aktivno koriste košarkaški teren podnosim inicijativu za djelimičnu sanaciju istog. Sanacija bi podrazumijevala dva košarkaška obruča i dvije table na već postojećoj konstrukciji koji su devastirani u prethodnom periodu. Ovom sanacijom bi se vratio u funkciju teren koji se intezivno koristio i okupljao mlade u zdravom sportskom odrastanju. Ova inicijativa zahtijeva minimalna finansijska sredstva.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Služba je zaprimila inicijativu gradskog vijećnika Mahdija Alića u kojoj se predlaže sanacija košarkaškog terena u naselju Babina Rijeka. Ovu ćemo inicijativu unijeti u listu investicionih zahvata u sportsko-rekreativnu infrastrukturu Grada i nastojati da je što prije realiziramo, sve u skladu sa planom aktivnosti i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative