Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službene novine Grada Zenica br. 04/17), podnosim sljedeću: INICIJATIVU za izgradnju nove ambulante porodične medicine u Tetovu Obrazloženje: Zbog izuzetno lošeg stanja i dotrajalosti objekta ambulante porodične medicine Doma zdravlja u Tetovu te činjenice da se navedeni objekat koristi preko 50 godina, podnosim inicijativu za izgradnju novog objekta ambulante porodične medicine na lokaciji postojećeg ili eventualno na novoj lokaciji koju bi odabrale nadležne gradske službe. Prijedlog je da u finansiranju ovog projekta učestvuje Grad Zenica, Dom zdravlja Zenica, Ministarstvo zdravstva ZE-DO kantona te kompanija ArcelorMittal kojoj bi Gradska uprava uputila Pismo namjere za sudjelovanje u ovom po stanovništvo značajnom projektu i kojim bi se ArcelorMittal pokazao kao društveno odgovorna kompanija koja bar na ovaj način brine o građanima Zenice. Obzirom da se radi o preko 3000 pacijenata (iz tri mjesne zajednice) koje opslužuje ova ambulanta (od kojih je nažalost značajan broj sa malignim oboljenjima) smatram da imamo ogromnu obavezu ovu inicijativu realizovati do kraja u što kraćem periodu.

Odgovor

Odgovor JU "Dom zdravlja" Zenica: Vezano za inicijativu vijećnika Mahdija Alića, upoznajemo Vas da JU "Dom zdravlja" Zenica u ovom trenutku u saradnji sa Gradom Zenica prema finansijskim mogućnostima i prioritetima u zdravstvenom procesu rada sprovodi nekoliko projekata izgradnje ili adaptacije zdravstvenih objekata i to: zgrada Službe hitne medicinske pomoći, Ambulanta Crkvice, Ambulanta Lukovo polje, Ambulanta Janjići, Ambulanta Mokušnice, Ambulanta palijativne njege, izgradnja pristupne rampe za invalide, te adaptacija prostora za novi rtg aparat. Pored navedenih projekata, JU "Dom zdravlja" Zenica u saradnji sa Gradom Zenica radi i na projektu adaptacije Ambulante porodične medicine u Tetovu. U narednom periodu, pristupit će se izradi projekta za adaptaciju Ambulante porodične medicine Tetovo. Nadamo se da će prema finansijskim mogućnostima navedeni projekat adaptacije biti realizovan u narednom periodu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative