Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službene novine Grada Zenica br. 04/17), podnosim sljedeću inicijativu: Za postavljanje vertikalnog saobraćajnog znaka “zabrana zaustavljanja i parkiranja”, te fizičke zaštite oko zelene površine u ul. Travnička 26 Obrazloženje: Na osnovu razgovora sa stanarima zgrade u ul. Travnička br. 26 podnosim inicijativu za postavljanje vertikalnog saobraćajnog znaka “zabrana zaustavljanja i parkiranja”, te fizičke zaštite oko zelene površine na navedenoj adresi. Na predmetnoj lokaciji, ispred stambenog objekta postoji javna zelena površina koju stanari nekoliko decenija održavaju i koriste u svrhu odmora, naročito u ljetnim mjesecima, a koristi se i kao mini dječije igralište. U posljednje vrijeme usljed nedostatka parking mjesta nesavjesni vozači parkirajući ulaze vozilima na travnati dio, čime su ga dobrim dijelom uništili. Iz tih razloga potrebno je postaviti fizičke prepreke u vidu betonskih kugli ili manjih stubova koji bi spriječili parkiranje i zaštitili ovaj, inače deficitaran, dio zelene površine u tom dijelu grada te postaviti saobraćajni znak “zabrane zaustavljanja i parkiranja” koji je tu ranije bio postavljen ali je oboren i vjerovatno otuđen.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu proslijedila i Komisiji za sigurnost saobraćaja, koja u skladu sa članom 66. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama daje mišljenje na prijedlog za postavljanje saobraćajne signalizacije. Ukoliko Komisija ocijeni da je na predmetnoj lokaciji neophodno postaviti saobraćajni znak II-41 ("zabrana zaustavljanja i parkiranja"), Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice će izdati nalog za postavljanje istog. U dijelu koji se odnosi na postavljanje fizičke prepreke oko zelene površine, napominjemo da je održavanje komunalnog reda na javnim zelenim površinama regulisano Odlukom o komunalnom redu ("Službene novine Općine Zenica", broj: 07/11), pri čemu je članom 107. stav (1) tačka 13. zabranjeno parkiranje na javnoj zelenoj površini. U skladu sa ovom Odlukom, poslove komunalno-ekološke kontrole obavljaju komunalno-ekološki kontrolori (ekološki policajci). S tim u vezi, predlažemo da predmetnu inicijativu proslijedite Službi za inspekcijske poslove, kako bi poduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti na sprečavanju uništavanja javnih zelenih površina.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative