Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.01.2021. godine, vijećnik Mahdi Alić podnio je inicijativu kojom se predlaže sanacija pješačkih tunela koji prolaze ispod magistralne ceste M17 i željezničke pruge i povezuju naselja Novo Radakovo i Lukovo polje. Obrazloženje: Pješački tuneli ispod magistralnog puta M17 i pruge, koji vežu MZ Novo Radakovo i Lukovo polje su jedina skraćena i jako bitna pješačka komunikacija između ove dvije mjesne zajednice. Tunel ispod magistralnog puta M17 je i prilično dobrom stanju, ali postoji potreba za rasvjetom unutar istog zbog bezbjednijeg korištenja u noćnim satima. Za razliku od ovog tunela, tunel koji se nalazi ispod pruge je totalno devastiran, zapušten i van upotrebe, te su pješaci prinuđeni kretati se direktno preko pruge. Iz navedenih razloga potrebno je: - postaviti rasvjetu unutar tunela ispod M17 (maksimalno 2 rasvjetna tijela) – osposobiti pješački tunel ispod pruge i postaviti paralelnu fizičku prepreku između ova dva tunela koja bi spriječila prelazak pješaka preko pruge.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Bez obzira na činjenicu da, prema Zakonu o cestama Federacije BiH, pothodnici čine sastavni dio cestove građevine, u ovom slučaju magistralne ceste koja je u nadlženosti JP Ceste Federacije BiH, zbog ukazane potrebe za osvjetljenjem jednog pothodnika ispod magistrale ceste M17 u Lukovom polju kao i uređivanja pothodnika ispod željezničke pruge, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je poduzela konkretne aktivnosti na realizaciji istog. U dijelu koji se odnosi na čišćenje pothodnika ispod puta M17 i željezničke pruge izdat je nalog da se izvrši čišćenje i uređenje istog, pri čemu je planirano da se izvrši krčenje samoniklog rastinja, čišćenje lokacije od smeća i pranje pothodnika koje bi se realizovalo kad to vremenski uslovi dozvole. Napominjemo da je Služba u ranijem periodu, odnosno tokom 2018. godine, pokrenula, te propratila aktivnosti na djelomičnom uređenju pothodnika kod buvlje pijace, a što se ugledalo u sljedećem: izvršeno je uklanjanje samoniklog rastinja u zonama ulaza i izlaza iz pothodnika nakon čega je izvršeno čišćenje i pranje pothodnika, te krečenje zidova istog, dok je u svrhu osvjetljenja ulaza u pothodnik montirano jedno rasvjetno tijelo. U vezi cjelovitog osvjetljenja pothodnika, prije svega neophodno je pronaći energetsko rješenje – odrediti način napajanja električnom energijom kao i definisati način napajanja svjetiljki (nadzemno ili podzemno) u skladu sa tehničkim mogućnostima. Služba će realizovati navedeno nakon procedura koje su potrebne za izdavanje određenih saglasnosti (elektoenergetskih i sl.)

Ostala vijećnička pitanja i inicijative