Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća podnosim inicijativu za uklanjanje obilježenih i neobilježenih parking mjesta uz pješačke i biciklističke prelaze na području Grada Zenica. Obrazloženje: Član 73. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine (ZOOBSBiH) glasi: - Vozač ne smije zaustaviti ni parkirati vozilo naročito: 1. Na obilježenom pješačkom prelazu i na udaljenosti manjoj od 5m od tog prelaza, kao i na prelazima biciklističke staze preko kolnika. U ovom članu jasno je definisan način i minimalna udaljenost na kojoj je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila u blizini pješačkih i biciklističkih prijelaza. Na području užeg dijela Grada Zenica postoji nekoliko desetina obilježenih i neobilježenih parking mjesta koja omogućavaju parkiranje na udaljenosti manjoj od zakonom propisane. Vozila parkirana na tim mjestima, osim što krše propise iz gore navedenog zakona, u značajnoj mjeri smanjuju preglednost kako vozačima tako i pješacima, čime dovode u pitanje bezbjednost pješaka, naročito djece, osoba starije životne dobi i osoba sa invaliditetom. Molim resornu službu da se hitno sagleda stanje na terenu, da bi se ovaj ozbiljan problem riješio u što kraćem roku i u skladu sa pomenutim zakonom.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena resornoj službi na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative