Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća podnosim inicijativu za čišćenje dijela regionalne ceste R445. Obrazloženje: Na osnovu dopisa iz MZ Tetovo i MZ Podbrežje obraćam se Kantonalnom Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalnoj direkciji za ceste, te upućujem inicijativu za redovno čišćenje i pranje dijela regionalne ceste R445 na potezu od početka ul. ZAVNOBiH-a do Ul. Tetovska kod broja 395. Veliki broj TMV saobraća svakodnevno za potrebe rudnika, kompanije Mittal, čišćenja taložnih bazena za mulj i pravnih lica koja vrše eksploataciju i odlaganje na deponiju Rača. Pomenuta vozila rasipaju natovareni materijal po kolovozu te podižu ogromne količine prašine. Predmetna saobraćajnica se čisti-pere samo jednom godišnje, nakon zimskog održavanja, te je neophodno, obzirom da se radi o izrazito frekventnoj putnoj komunikaciji, a i zbog navedenih okolnosti, čišćenje i pranje vršiti najmanje dva puta mjesečno, naročito u ljetnjem periodu.

Odgovor

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikcije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste: Na osnovu vašeg zahtjeva broj: 12-45-10898/21 od 07.06.2021. godine u kojem je vijećnik Alić Mahdi postavio vijećničko pitanje u vezi održavanja ulice ZAVNOBIH-a koja je u sastavu regionalne ceste R 445 Lašva-Zenica-Nemila, obavještavamo vas da je Kantonalna direkcija za ceste zaključila ugovor o redovnom održavanju predmetne ceste sa izvođačem radova Almy transport d.o.o. Zenica. Ugovorene su stavke čišćenje asfaltnog kolovoza ručno i mašinski kao i čišćenje posipnog materijala poslije završetka zimskog održavanja cesta. Nije ugovorena stavka pranja ulica. Također vas obavještavamo da će kantonalni inspektor za ceste biti obaviješten o problemu nanošenja blata na cestu od strane korisnika deponije Rača kao i kamiona od Mittala Zenica, te da poduzme zakonom predviđene mjere.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative