Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

U više navrata su upućivani zahtjevi od strane Savjeta MZ Stranjani prema Ministarstvu za komunikacije, Kantonalnoj direkciji za ceste ZDK za postavljanje branika-zaštitne ograde na regionalnom putu Čajdraš-Ovnak u tri lokacije u MZ i to Jagodići, Dolac i Stranjani centar kao i postavljanje ležećih policajaca na lokaciji Jagodići, međutim do danas nismo dobili nikakav odgovor. Da napomenemo da je predmetnu lokaciju za postavljanje branika često dolazi do proklizivanja motornih vozila pogotovo u zimskom periodu gdje je bilo i smrtnih slučajeva, te velikih tjelesnih povreda kao i velikih materijalnih šteta kako učesnicima u saobraćaju tako i lokalnom stanovništvu koji žive u blizini Regionalnog puta te su time ugroženi i njihovi stambeni objekti. Tražimo da se pokrene inicijativa prema ZDK i Resornom ministarstvu da se problem riješi. U prilogu Vam dostavljam dokumentaciju koja potvrđuje navedeno.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Ministarstvu za promet i komunikacije i Direkciji za ceste ZDK.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative