Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za davanje saglasnosti u vezi upravljanja i održavanja izletišta Smetovi jednom od udruženja koja rade i ezistiraju na prostoru Grada Zenice. Obrazloženje: Svjedoci smo da je u proteklom periodu na prostoru izletišta Smetovi pogotovo u ljetnom periodu zbog velikog broja posjetilaca izletnika koji iza sebe ostavljaju velike količine smeća (otpada) gradska uprava nekoliko puta morala organizovati čišćenje ovog izletišta, zajedno sa NVO. Imajući u vidu na ulaganja od strane Gradske uprave na ovom izletištu (klupe, šadrvan, dječija igrališta itd.) neophodno je zaštititi imovinu na ovom prostoru. Na ovom izletištu neophodan je upravitelj koji bi svojim programom i planom zaštitio već postojeću imovinu, te svojim radom i upravljanjem ostvario ekonomsku dobit.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Gradonačelniku.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative