Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 22.02.2021. godine, vijećnik Nermin Mehić je podnio inicijativu u pisanoj formi, kojom traži uređenje kišne kanalizacije i sanaciju trotoara u ulici Prve zeničke brigade broj 17. Obrazloženje: Sa padina Klopačkih stijena niz ulicu Marijanovića put zbog obilnih kiša koje nanesu ogromne količine materijala, gdje se zatvori ulaz u KRO (kišno reviziono okno) što dovede da se voda izlijeva niz ulicu PZB i nanese sav taj materijal na saobraćajnicu. Stanari zgrade Prve zeničke brigade 17 su u više navrata čistili ulaz u KRO i saobraćajnicu. Tražim od navedene službe da sagleda ovo stanje kako u narednom periodu ne bi došlo do velikih materijalnih šteta. U neposrednoj blizini zgrade Prve zeničke brigade 17, JP Grijanje je tragajući za kvarom na grijanju u ulici Marijanović put potkopalo trotoar koji se urušio, na tom trotoaru stradalo je više ljudi.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u okviru plana redovnog održavanja kišne kanalizacije na području Grada Zenica uvrstit će i kontinuirano čišćenje taložnika uz reviziono okno na predmetnom lokalitetu. Služba će također u okviru redovnog održavanja putne mreže izdati nalog za sanaciju dijela trotoara u ulici Prve Zeničke brigade kod broja 17, a po završetku procedure javne nabavke i odabira izvođača radova.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative