Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu GV Zenica predlažem sljedeću inicijativu: Podnosim inicijativu za regulisanje odnosno poštovanje saobraćajne signalizacije. Obrazloženje: Na lokalitetu ispred i oko kapije dva Kantonalne bolnice Zenica konstantno je nepropisno parkiran veliki broj vozila koji ugrožavaju nesmetano odvijanje saobraćaja kao i pješake. Zbog navedenog praktično je onemogućeno kretanje pješaka dok je saobraćaj zagušen i usporen. Ovom inicijativom zahtjevam rješavanje navedenog problema odnosno postupanje po važećim propisima i saobraćajne signalizacije.

Odgovor

Odgovor MUP-a ZDK - Uprava policije PU I: U vezi Vašeg akta broj i datum veze informišemo Vas da službenici Policijske Uprave I, Policijske stanice Crkvice u sklopu svojih redovnih poslova i zadataka vrše kontinuirani obilazak užeg gradskog područja koje pokriva policijska stanica Crkvice, prate stanje prohodnosti saobraćajnica i trotoara te u skladu sa Zakonom vrše sankcionisanje počinioca prekršaja. Na području policijske stanice Crkvice "pogrešno parkiranje", odnosno parkiranje vozila na mjestima koje nije u skladu sa Zakonom nije izraženo u tolikoj mjeri kao što je to slučaj u naselju Radakovo, naselju Babina Rijeka, lokalitetu Kamberovića polja i dr., dok je u naselju Crkvice taj problem evidentan zbog nepostojanja parking prostora odnosno broj parking mjesta je veoma mali u odnosu na broj stambenih jedinica, vozila i problem se javlja kod kapije II Kantonalne bolnice Zenica. Uglavnom parkiranje svojih vozila na lokalitetu kod kapije II Kantonalne bolnice Zenica vrše pacijenti koji dolaze zbog ljekarske pomoći i koji zbog novčanih izdataka i plaćanja usluga parkinga u krugu Kantonalne bolnice pribjegavaju parkiranju vozila na navedenoj lokaciji. U proteklom periodu policijski službenici su redovno vršili obilazak navedenog područja te vršili sankcionisanje vozača po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH koji svoja vozila parkiraju na pomenutom lokalitetu a što se i dalje aktivno i kontinuirano radi. U proteklom periodu od početka 2021. godine do danas policijski službenici PS Crkvice na području nadležnosti što obuhvata i lokaciju kapije II Kantonalne bolnice Zenica sankcionisali su ukupno 1440 vozača zbog parkiranja na nedozvoljenom mjestu, međutim kod kapije II Kantonalne bolnice Zenica praksa se ponavlja jer uglavnom se radi o licima-vozačima koja nisu sa našeg područja te tako se pravi jedna konstanta vezano za parkiranje kod kapije II Kantonalne bolnice Zenica. Svakako saobraćajne patrole policijske stanice Crkvice intenzivirat će svoje aktivnosti na pomenutom lokalitetu i svakodnevno poduzimati preventivne i represivne mjere prema prekršiocima-vozačima koji svoja vozila parkiraju na kolovozu kod kapije II Kantonalne bolnice Zenica, a sve u cilju stvaranja sigurnog i bezbjednog ambijenta za sve građane.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative