Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na lokaciji Crkvičkog brda dugi niz godina se odvija proces spontanog gorenja ugljenog sloja. Ovo proljeće je posebno intenzivno gorenje, prostor gorenja je vidno proširen. Zagušujuća emisija dimnih plinova sa sumpornim spojevima se posebno neprijatno osjeti u Blatuši, Peharama, Ričicama, Crkvicama, povremeno u većem dijelu grada. Od Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice tražim da pokrenu aktivnosti na gašenju. Grad Zenica leži na uglju. Poznato je da se povremeni oksidacijski procesi u jamama uglja uspješno gase. U ovom slučaju se proces gašenja može provesti suhim ledom na prostoru gorenja, ubrizgavanjem tečnog azota ili ugljen dioksida. Za očekivati je da se proces aktiviranja spontanog gorenja može ponovo javiti u budućnosti, zbog čega bi ovo trebalo pratiti duži period, više godina. Nakon gašenja se povremenim mjerenjem temperature tla na sadašnjem mjestu gorenja mogu blagovremeno uočiti situacije za provođenje preventivnih mjera. Gašenje se može realizovati u saradnji sa vatrogasnom brigadom, rudarskom inspekcijom. Od službe očekujem da što prije na dnevni red stavi tačku Usvajanje Plana upravljanja otpadom. Nema razloga da se ovaj Plan nakon usvojenog Nacrta i davno provedene javne rasprave konačno stavi na dnevni red gradskog Vijeća i pokrenu aktivnosti.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u potpunosti podržava vašu inicijativu vezanu za gašenje spontanog gorenja sloja uglja. Kvalitet zraka u Zenici je treće kategorije i svaka dodatna emisija zagađujućih materija u zrak dodatno pogoršava trenutno stanje. Međutim, Služba nema mogućnost djelovanja vezano za ovu problematiku. služba civilne zaštite u čijem je sklopu i profesionalna vatrogasna jedinica organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Grada. Što se tiče pripreme Prijedloga Plana upravljanja otpadom Grada Zenica za period 2021.-2030. godina, isti je pretrpio izmjene nakon provođenja procedure javne rasprave, a proces je usporen zbog pandemije Covid 19 i smanjenih tehničkih i organizacionih kapaciteta i autora i resorne službe. U narednom periodu isti će biti upućen prema Stručnoj službi Gradskog vijeća i Radnom predsjedništvu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative