Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za dovod linije gradskog grijanja u Lukovom Polju do Boračke Zgrade Lamela "A" i ostale tri B, C, D lamele u kojoj žive isto boračke populacije. Obrazloženje: Navedenu inicijativu pokrećem na molbu stanara boračke zgrade Lamela "A" i ostalih tri "B", "C" i "D" za 93 stambene jedinice, koji traže da se do ovih zgrada dovede linija gradskog grijanja iz druge ulice kako bi se ove 4 lamele priključile na daljinsko grijanje. Ovdje se radi prvenstveno o boračkoj populaciji za koju se nikako nije smjelo dozvoliti useljavanje u zgrade dok se ne priključe na daljinsko grijanje jer je tada bilo tehničkih mogućnosti. Ovo je zdravstveno osjetljiva populacija najčasnijih i najboljih sinova ove države sa narušenim zdravljem, ljudima bez ekstremiteta koji ne mogu, a zasigurno nisu zaslužili da u 21. vijeku moraju brinuti o nabavci ogreva, cijepanju drva oko zgrade i dr. Prema ovim ljudima i njihovim porodicama načinjena je velika nepravda i upravo zato smatram da bi ovu inicijativu trebalo realizovati i ispraviti ovaj propust i nepravdu. Još jednom napominjem da u boračkoj zgradi Lamela "A" postoji tehnička mogućnost za priključak zgrade na gradsko grijanje. U prilogu inicijative je zahtjev i spisak stanara koji su potpisali peticiju za pokretanje naprijed navedene inicijative.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena JP "Grijanje" d.o.o. Zenica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative