Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Pitanje

Vijećničko pitanje o stanju šuma na području Grada Zenice, bespravnoj sječi , kontroli i nadzoru iste Obrazloženje: Kao zaljubljenik prirode i rekreacije česti sam posjetilac izletišta i terena u oklici na području grada Zenice. U prolazu i boravku na terenima koji su pošumljeni na područjima grada Zenica u okolini Babina, Gračanice, Bistričaka i Pepelara i drugim mjestima uočio sam veće površine isječene šume, veće površine gdje su izvršene tkz. gole sječe šume na kojima nije izvršeno pošumljavanje odnosno obnavljanje šumskih površina. Pored takvog činjeničnog stanja šuma na navedenom terenu stekao sam utisak da se radi o veoma neodgovornom i maćehinskom odnosu prema šumama koji se ogleda kroz bespravnu sječu, obezvrjeđivanje šuma i šumskog zemljišta. Ovakvim odnosom se nanose nesagledive posljedice koje se ogledaju u materijalnom i nematerijalnim pokazateljima za lokalnu zajednicu. Tragom informacija došao sam do saznanja da Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK-a u čijoj je nadležnosti nadzor i kontrola šuma svojim nečinjenjem - dopušta pustošenje šuma i prirodnih resursa, - vodi netačnu i lažnu evidenciju čime umanjuje pravo stanje bespravnih sječa koje su evidentirane u zvaničnim iskazima sječa i knjigama šumskih sječa. S tim u vezi tražim da Kantonalna uprava za šumarstvo dostavi izvještaj o stanju šuma na području grada Zenica sa tačnim informacijama koliko je šume bespravno uništeno, ko uništava šume, koliko je podneseno prijava protiv lica koji to čine, koliko i koje površine su pošumljene? i druge informacije koje su od značaja za poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti šuma na području grada Zenice.

Odgovor

Pitanje je proslijeđeno Kantonalnoj upravi za šumarstvo ZDK.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative