Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Shodno Statutu Grada Zenice, član 80, Predsjednik i članovi Savjeta mjesne zajednice imaju pravo na naknadu troškova u vezi s radom i angažmanom u Savjetu što se utvrđuje odlukom Gradskog vijeća a imajući u vidu realne troškove i angažman Predsjednika mjesnih zajednica u gradu Zenica predlažem da se donese Odluka o naknadi za Predsjednike MZ u visini od 100,00 KM Za realizaciju ove inicijative nisu potrebna velika finansijska sredstva i ista bi se mogla planirati u Budžetu za 2021. godinu a uveliko bi rad Predsjednika MZ bio efikasniji i kvalitetniji.

Odgovor

Pitanje je proslijeđeno na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative