Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 22.02.2021. godine vijećnik Ekrem Tuka podnio je inicijativu kojom se traži rekonstrukcija dijela saobraćajnice u naselju Crnile, iz razloga navedenih u obrazloženju predmetne inicijative. Obrazloženje: Saobraćajnicu u naselju Crnile kod broja 15A do broja 15C (krak dužine 25m, širine 4m, ukupne površine 100m2) potrebno je rekonstruisati, ukloniti dotrajalu asfaltnu površinu i presvući novim slojem asfalta. Uzrok dotrajalosti ove saobraćajnice je neadekvatno riješen sistem oborinskih voda. Potrebno je postaviti šaht iznad saobraćajnice i time suzbiti oštećenje – uništenje pomenute saobraćajnice. Potrebno je hitno riješiti taj dugogodišnji problem mještana naselja Crnile.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Po informacijama sa terena i u kontaktima sa predstavnikom naselja Crnile, konstatovano je da se radi o servisnom kraku saobraćajnice koji opslužuje nekoliko objekata. Napominjemo da je u 2020. godini izvršeno asfaltiranje glavne saobraćajnice kroz naselje u sklopu investicionog održavanja, a nakon toga je kroz hitne intervencije na putnoj mreži izvršena ugradnja linijske slivne rešetke na vrhu ulice Crnile i sanacija betonskog potpornog zida u cilju usmjerenja oborinskih voda. Pošto je dužina pristupnog puta iz pitanja relativno kratka sa površinom do 100m2, nakon izbora izvođača redovnog održavanja putne mreže za 2021. godinu, u zavisnosti od prioriteta održavanja, može se pristupiti i sanaciji pomenutih 25 m saobraćajnice sa rješenjem oborinske vode.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative