Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 08.04.2021. godine vijećnik Ekrem Tuka podnio je inicijativu za rješavanje problema stanara etažnih vlasnika u ul. Zije Dizdarevića u MZ Blatuša vezano za dječije igralište koje je izgrađeno na zelenoj površini. Obrazloženje: Na zelenoj površini iza navedene zgrade izgrađeno je dječije igralište sa spravama za igranje djece. Postavljanjem igrališta, stanari zgrade u ul. Zije Dizdarevića su izgubili svoj mir. Igralište je non stop puno i okuplja veliki broj djece, roditelja kao i starijih maloljetnika jer je jedino igralište na području MZ Blatuša. Stanari tokom cijelog dana su izloženi galamama, vrištanju i svađama djece čime se ugrožava kućni red i mir stanara u neposrednoj blizini. Poseban problem predstavlja okupljanje starijih maloljetnika u večernjim satima i do kasno u noć remete mir i narušavaju kućni red. Imajući u vidu navedeno, predlažem da se dječije igralište ogradi i stavi pod kontrolu kako bi isto bilo namjenski korišteno a stanarima obezbijedi potreban mir.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Služba je putem Gradskog vijeća Zenica zaprimila inicijativu vijećnika Ekrema Tuke u kojoj se predlaže ograđivanje dječjeg igrališta izgrađenog na zelenoj površini u ulici Zije Dizdarevića u naselju Blatuša. Pritužbe stanara zbog prekomjerne galame i buke koja dopire sa igrališta do njihovih stanova ne predstavljaju predmet koji bi bio u nadležnosti ove službe. S obzirom na informaciju iz vijećničke inicijative da je igralište non-stop puno i da okuplja veliki broj djece, mišljenja smo da je tim igralište ispunilo svrhu, a ponašanje određenih grupa i eventualno uznemiravanje građana iz obližnjih zgrada spada u domen institucija koje se bave provođenjem javnog reda i mira. Smatramo da podizanje ograde oko igrališta ne bi imalo uticaja na rješavanje ovog problema.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative