Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 22.02.2021. godine, vijećnik Elmin Šabanović podnio je vijećničko pitanje za uređenje i asfaltiranje ulice Gradac u MZ Raspotočje. Obrazloženje: Odnosi se Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove. A pitanje je da li je planirano uređenje i asfaltiranje ulice Gradac u MZ Raspotočje. Naime mještani navedene ulice su se već obraćali nekoliko puta navedenoj službi, jer navedena ulica je rađena šezdesetih godina i nalazi se u jako lošem stanju, a treba napomenuti da ovdje živi stanovništvo svih nacionalnosti i da je put od izuzetnog značaja. Ukupna dužina puta je cc 300m.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je u zadnje dvije godine izvršila sanaciju dijela ulice Gradac u MZ Raspotočje u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Pored navedenog, a kako stanje predmetne ulice ukazuje na potrebu nastavka sanacije, nastojat će se iznaći sredstva za realizaciju istog u 2021. godini, u okviru redovnog održavanja putne mreže.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje