Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.01.2021. godine, vijećnik Elmin Šabanović postavio je u pisanoj formi pitanje koje se odnosi na asfaltiranje dva kraka u ulici Potok (pored Potočke džamije). Pitanje glasi: "Kada će biti urađeno asfaltiranje dva sporedna kraka u ulici Potok (pored Potočke džamije)? Obrazloženje: „Na području MZ Centar u ulici Potok vršeni su radovi na izgradnji kanalizacije i odvodnje oborinskih voda, te drugih podzemnih instalacija u dva sporedna kraka ove ulice ukupne dužine 140 metara. Navedeni krakovi ulice Potok ostali su neasfaltirani već duži vremenski period nakon što su završeni gore navedeni radovi“.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u 2020. godini pripremila je Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U informaciji je, između ostalog, obrađena i Ulica Potok sa svim svojim krakovima. Procijenjena vrijednost za sanaciju ulice Potok sa krakovima iznosi 100.000 KM, te je od Službe naznačena kao I prioritet za sanaciju. Kompletan materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti plan aktivnosti. Do dana pisanja ove informacije, Služba nije zaprimila povratnu informaciju od strane Gradskog vijeća u pogledu prezentovanog materijala o potrebama ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada. Bez obzira na gore navedeno Služba će kroz planske aktivnosti u narednom periodu nastojati da realizuje predmetni zahtjev.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje