Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 04.02.2021. godine, vijećnik Šabanović Elmin podnio je vijećničku inicijativu kojom traži postavljanje saobraćajnih ogledala u Mjesnoj zajednici Lašva. “Shodno odredbama člana 120. Pravilnika o radu Gradskog vijeća Zenica, ovim putem upućujem inicijativu Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove za postavljanje tri saobraćajna ogledala u MZ Lašva. Obrazloženje: Mještani MZ Lašva traže da se postave tri saobraćajna ogledala na glavnoj saobraćajnici i to na putu ispod željezničkog mosta, na raskrsnici u Donjoj Višnjici (tačnije put koji vodi prema Dusini) i na lokaciji Lušijine kuće tj. priključak na glavni put iz Sajtovića i Kolonija. Naime, postavljanjem saobraćajnih ogledala na navedenim lokacijama umanjili bi broj saobraćajnih nezgoda radi nepreglednosti uključenja, te njihova korisnost bi bila nesaglediva za sigurnost u saobraćaju. Nadam se da će nadležne službe izaći na teren i utvrditi sve prethodno navedeno, te riješiti problem mještana MZ Lašva.”

Odgovor

Po zaprimljenoj vijećničkoj inicijativi, a na osnovu člana 66. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je za saobraćajna ogledala u MZ Lašva dopisom broj: 09-45-2639/21-1 AN.K. tražila mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja, zbog činjenice da Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove ne vrši postavljanje nove saobraćajne signalizacije i opreme puta bez prethodne saglasnosti Komisije za bezbjednost saobraćaja. Nakon što zaprimi odgovor Komisije, Služba će postupiti u skladu sa istim.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje