Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Shodno odredbama člana 120.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za uređenje i asfaltiranje parking prostora u ulici Bistua Nuova između broja 13 i 15 ( kod zgrade Merdijan). Obrazloženje : Stanari sa navedenih adresa traže da se prostor koji sada služi kao parking uredi i dovede u ispravno stanje, odnosno da se uradi odvodnja oborinskih voda i da se asfaltira. Naime, uticajem oborinskih voda na navedenom neuređenom parking prostoru dolazi do skupljanja ogromne količine vode, koja plavi i nanosi štetu prizemnim stambenim objektima. Uređenjem ovog parkinga riješili bi problem plavljenja i problem parkinga prostora za stanare, kao i okolnih firmi (tačnije JP. ViK i Elektrodistribucije Zenica). Nadam se da će nadležna služba izaći na teren i utvrditi sve prethodno navedeno te riješiti dugogodišnji problem plavljenja stanova i parking prostora.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je u proteklom periodu pripremila prijedlog Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021. godinu, uzimajući u obzir kategoriju saobraćajnice, stepen degradacije, potrebe za hitnom intervencijom, prioritetom mjesne zajednice, započete poslove u 2020. godini i slično. U zavisnosti od raspoloživih sredstava i spremnosti projektne dokumentacije dio ovih projekata će ući u Plan ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021. godinu. Lokacija iz predmetnog vijećničkog pitanja potpada pod projekte uređenja prilaza objektima i izgradnju parking prostora sa rješavanjem odvodnje. Uvidom u katastarski operat utvrđeno je da se radi o većem dijelu parcele broj 1058 (KO Zenica III), gdje je na površini od cca 1400,00 m2 potrebno riješiti odvodnju i nakon toga izvršiti asfaltiranje. Pošto se radi o velikoj investiciji za koju je potrebno izvršiti izradu tehničke dokumentacije, sa posebnim oprezom zbog velikog broja podzemnih instalacija jer se plato nalazi u gusto urbanizovanom dijelu Radakova, ovaj projekat nije razmatran u 2021. godini. U narednom periodu, ukoliko Mjesna zajednica predloži ovaj projekat kao prioritetan, može se pristupiti izradi dokumentacije za isti.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje