Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Shodno odredbama člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu prema nadležnim službama Gradske uprave da hitno pronađu rješenje za rješavanje problema vodovoda "Stražanj" koji su nastali prilikom izvođenja radova na koridoru Vc. Obrazloženje: MZ Klopče i UO vodovoda "Stražanj" traži da hitno riješite nastalu situaciju i probleme koji se ne mogu više trpiti a ni sami riješiti. Naime, prilikom izvođenja radova na koridoru Vc došlo je do velikih oštećenja na rezervoarima za vodu, na vodovodnoj mreži i smanjen je kapacitet izvora Stražanj, koji predstavlja probleme za 560 korisnika vodovoda jer često se zna desiti da ostanu bez vode na svojim česmama. Pored navedenih problema u periodu od 2018-2021 ustanovljeno je da je izvor "Stražnja" skoro presušio jer su to prouzrokovali radovi na koridoru Vc (otkopavanje velikih količina zemlje, usijecanje brda, mijenjanje reljefa, izvlačenje podzemnih voda na površinu i drugo), te su prouzrokovali pokretanje klizišta na ovom području. Nadam se da će nadležne službe izaći na teren i utvrditi sve prethodno navedeno, te riješiti probleme mještana Klopča i najvećeg lokalnog vodovoda na području grada Zenice.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena resornoj službi na odgovor

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje